ความประเสริฐของการญิฮาด

คำอธิบาย

อธิบายรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความประเสริฐของการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ พร้อมหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  ความประเสริฐของการญิฮาด

  [ ไทย ]

  فضل الجهاد

  [ باللغة التايلاندية ]

  มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮฺ อัต-ตุวัยญิรีย์

  محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري

  แปลโดย: อันวา สะอุ

  ترجمة: أنور إسماعيل

  ตรวจทาน: ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  مراجعة: فيصل عبدالهادي

  จากหนังสือ: มุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮฺ อัล-อิสลามีย์

  المصدر: كتاب مختصر الفقه الإسلامي

  สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

  المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

  1429 – 2008

  ความประเสริฐของการญิฮาด

  ความประเสริฐของการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ

  อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลาได้กล่าวว่า

  ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ

  ความว่า “แท้จริงอัลลอฮฺนั้นได้ทรงซื้อแล้วจากบรรดาผู้ศรัทธา ซึ่งชีวิตของพวกเขาและทรัพย์สมบัติของพวกเขา โดยพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทน พวกเขาจะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺแล้วพวกเขาก็จะฆ่าและจะถูกฆ่า เป็นสัญญาของพระองค์เองอย่างแท้จริง ซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์เตารอฮฺ อินญีล และอัลกุรอ่าน และใครเล่าจะรักษาสัญญาของเขาให้ดียิ่งไปกว่าอัลลอฮฺ ดังนั้น พวกท่านจึงชื่นชมยินดีในการขายของพวกท่านเถิด ซึ่งพวกท่านได้ขายมันไปและนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง” (อัตเตาบะฮฺ : 111)

  ความประเสริฐการออกเดินทาง(ในช่วงแรกของวัน)หรือเดินทาง(ในช่วงท้ายของวัน)เพื่อต่อสู้ในแนวทางของอัลลอฮฺ

  1. จากอะนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ จากนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมได้กล่าวว่า

  «لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيِا وَمَا فِيهَا».

  ความว่า “แน่นอนการออกเดินทาง(ในช่วงแรกของวัน)หรือเดินทาง(ในช่วงท้ายของวัน)เพื่อต่อสู้ในแนวทางของอัลลอฮฺนั้นดียิ่งกว่าโลกนี้และสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมด” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หะดีษที่ 2792 และมุสลิม หะดีษที่ 1880 สำนวนหะดีษเป็นของมุสลิม)

  2. จากอะบูอัยยูบ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ได้กล่าวว่า ท่านรอซูลุลลอศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมได้กล่าวว่า

  «غَـدْوَةٌ فِي سَبِيْلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مما طَلَعَتْ عَلَيْـهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ».

  ความว่า “การออกเดินทาง(ในช่วงแรกของวัน)หรือเดินทาง(ในช่วงท้ายของวัน)เพื่อต่อสู้ในแนวทางของอัลลอฮฺนั้นดียิ่งกว่าสิ่งที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและลง”(หมายถึงโลกดุนยาและสิ่งที่อยู่บนโลกนี้จากทรัพย์สิน) (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษที่ 1883)

  ความประเสริฐของผู้ที่ออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺแล้วก็เสียชีวิตหรือถูกสังหารตาย

  1. อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลาได้ตรัสว่า

  ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ

  ความว่า “และผู้ใดที่อพยพไปในหนทางของอัลลอฮฺเขาก็จะพบในผืนแผ่นดินซึ่งสถานที่อพยพอันมากมายและความมั่งคั่งด้วย และผู้ที่ออกจากบ้านของเขาไปในฐานะผู้อพยพไปยังอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์ แล้วความตายก็จะมาถึงเขา แน่นอนรางวัลของเขาย่อมปรากฏอยู่แล้ว ณ อัลลอฮฺ และอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ” (อันนิสาอ์:100)

  2. อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลาได้ตรัสว่า

  ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ

  ความว่า “และแน่นอน ถ้าพวกเจ้าถูกฆ่าในทางของอัลลอฮฺ หรือพวกเจ้าตาย (ในทางของพระองค์) แล้ว แน่นอนการอภัยโทษ และการเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺนั้นดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมกันอยู่ และแน่นอน ถ้าหากพวกเจ้าตายไปหรือถูกฆ่าแล้ว แน่นอนยังอัลลอฮฺเท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำไปชุมนุม” (อาละอิมรอน : 157 - 158)

  ความประเสริฐของผู้ที่ต้องการญิฮาดแต่มีเหตุอุปสรรคหรือเจ็บป่วย

  จากอะนัส เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ได้กล่าวว่า ในขณะที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมอยู่ในสงครามท่านได้กล่าวว่า

  «إنَّ أَقْوَاماً بِالمدينَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْباً وَلا وَادِياً إلَّا وَهُـمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُـمُ العُذْرُ».

  ความว่า “มีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เราได้ทิ้งพวกเขาไว้ที่มะดีนะฮฺ พวกเราจะไม่ขึ้นเขาหรือลงห้วยนอกจากมีพวกเขาเคียงข้างเรา(คือได้รับผลบุญเหมือนผู้ออกรบ) พวกเขามีอุปสรรคจึงไม่สามารถเข้าร่วมสงครามกับเราได้" (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หะดีษที่ 2839)

  ความประเสริฐของผู้ที่จัดเตรียมเสบียงไว้ให้แก่นักรบเพื่อต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ

  จากซัยดฺ บิน คอลิด เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ได้กล่าวว่า ท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวว่า

  «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ الله فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي سَبِيلِ الله بِـخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا».

  ความว่า “ผู้ใดที่จัดเตรียมเสบียงไว้ให้แก่นักรบเพื่อต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺแน่นอนเท่ากับเขาออกรบด้วยตัวเอง และผู้ใด(ที่ไม่ได้ออกรบ)ทำหน้าที่แทนนักรบเป็นอย่างดีเท่ากับเขาได้ออกรบเองเช่นกัน” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หะดีษที่ 2843 และมุสลิม หะดีษที่ 1895 สำนวนหะดีษเป็นของอัลบุคอรีย์)

  ความประเสริฐของผู้ที่ทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจเพื่อต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ

  1. อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลาได้กล่าวว่า

  ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ

  ความว่า “ไม่บังควรแก่ชาวมะดีนะฮฺและชาวอาหรับชนบทที่พักอยู่รอบๆ จะผินหลังให้กับรอซูลของอัลลอฮฺ และไม่บังควรที่เขาเหล่านั้นจะห่วงชีวิตของเขามากกว่าชีวิตของท่านรอซูล ทั้งนี้เนื่องจากความกระหายน้ำก็ดี ความทุกข์ยากก็ดี และความหิวโหยก็ดี เพื่อหนทางของอัลลอฮฺนั้นจะไม่ประสบกับพวกเขา และแม้ว่าพวกเขาจะเหยียบย่างไป ณ ที่ใดที่ทำให้พวกปฏิเสธศรัทธากริ้วโกรธก็ตาม และพวกเขาจะไม่ได้รับอันตรายจากศัตรู นอกจากการงานที่ดีที่ถูกจารึกไว้แล้วสำหรับพวกเขาเพราะสิ่งนั้น แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงให้รางวัลของผู้กระทำความดีต้องสูญเสียไปเป็นอันขาด

  และพวกเขาจะไม่บริจาคในการบริจาคใดๆ ไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตาม และพวกเขาไม่เดินผ่านหุบเขาใดๆ นอกจากมันจะถูกบันทึกไว้ให้แก่พวกเขา เพื่อว่าอัลลอฮฺจะทรงตอบแทนให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งที่ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาได้ทำไว้” (อัตเตาบะฮฺ : 120 - 121)

  2. จากอะบูอับสฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ได้กล่าว ฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวว่า

  «مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ الله حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ».

  ความว่า “ผู้ใดที่เท้าทั้งสองข้างของเขาเต็มไปด้วยฝุ่น (อันเนื่องมาจากการต่อสู้) ในหนทางของอัลลอฮฺ แน่นอนอัลลอฮฺจะห้ามไฟนรก(เผาไหม้)ตัวเขา” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หะดีษที่ 907)

  ความประเสริฐการบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺ

  1. อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลาได้ตรัสว่า

  ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ البقرة: ٢٦١

  ความว่า “อุปมาบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาในทางของอัลลอฮฺนั้น อุปมัยดังเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่งอกขึ้นเป็นเจ็ดรวง ซึ่งในแต่ละรวงนั้นมีร้อยเมล็ด และอัลลอฮฺนั้นจะทรงเพิ่มพูนแก่ผู้ที่อัลลอฮฺทรงประสงค์อีก และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงกว้างขวาง ผู้ทรงรอบรู้” (อัลบะเกาะรอฮฺ : 261)

  2. จากอะบีมัสอูด อัลอันศอรีย์ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ได้กล่าวว่า

  جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله ﷺ‬: «لَكَ بِـهَا يَومَ القِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَـخْطُومَةٌ».

  ความว่า “มีชายผู้หนึ่งที่ได้มาพร้อมกับอูฐที่สนตะพายแล้ว พลางพูดขึ้นว่า (อูฐ)ตัวนี้(ฉันบริจาค)เพื่อหนทางของอัลลอฮฺ ท่านรอซูลลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมจึงกล่าวขึ้นว่า “ในวันกิยามะฮฺสำหรับท่านจะมีอูฐถึงเจ็ดร้อยตัว ซึ่งทุกตัวต่างสนตะพายแล้วทั้งสิน”(บันทึกโดยมุสลิม หะดีษที่ 1892) (สนตะพายหมายถึง การเอาเชือกร้อยจมูกสัตว์เลี้ยงเช่นวัว ควาย เป็นต้น เพื่อสะดวกในการจูง-ผู้แปล)

  ความประเสริฐของผู้ที่ถูกฆ่าตาย(เสียชีวิต)ในหนทางของอัลลอฮฺ

  1. อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลาได้ตรัสว่า

  ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ

  ความว่า “และเจ้าจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่า บรรดาผู้ที่ถูกฆ่าในทางของอัลลอฮฺนั้นตาย หามิได้ พวกเขายังมีชีวิตอยู่ ณ พระเจ้าของพวกเขาในสภาพที่ได้รับปัจจัยยังชีพ

  พวกเขามีความปลาบปลื้มต่อสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานให้แก่พวกเขา จากความกรุณาของพระองค์ และปิติยินดีต่อบรรดาผู้ที่ยังมาไม่ทันพวกเขาซึ่งอยู่เบื้องหลังพวกเขาว่า ไม่มีความกลัวใดๆ แก่พวกเขาและทั้งพวกเขาก็ไม่เสียใจ

  พวกเขาปิติยินดีต่อสิ่งอำนวยความสุขจากอัลลอฮฺ และความกรุณา(จากพระองค์) ด้วย และแท้จริงอัลลอฮฺนั้นจะไม่ทรงให้สูญหายซึ่งรางวัลของผู้ศรัทธาทั้งหลาย” (อาลิอิมรอน : 169 - 171)

  2. จากอบูเกาะตาดะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ได้กล่าวว่า

  جاء رجل إلى رسول الله ﷺ‬ فقال: أَرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ الله أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ‬: «نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُـحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إلَّا الدَّيْنَ، فَإنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْـهِ السَّلامُ قَالَ لي ذَلِكَ».

  ความว่า “มีชายผู้หนึ่งได้มาพบท่านรอซูลลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมแล้วได้กล่าวแก่ท่านรอซูลว่า “ท่านเห็นเช่นใด หากฉันถูกปลิดชีพในหนทางของอัลลอฮฺ บาปต่างๆของฉันจะถูกให้การอภัยโทษหรือไม่? ท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมจึงได้ตอบว่า "แน่นอน หากท่านมีความอดทน หวังในผลบุญ มุ่งมั่นในการต่อสู้ไม่หลบหนี(ท่านก็จะได้รับการให้อภัยโทษ)ยกเว้นหนี้สิน(อัลลอฮฺจะไม่อภัยโทษให้) มลาอิกะฮฺญิบรีล อะลัยฮิ อัสสะลาม ได้กล่าวแก่ฉันเช่นนั้น” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษที่ 1885)