ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ

คำอธิบาย

อธิบายหลักยึดมั่นศรัทธาประการหนึ่งของ ‘อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ’ คือ การรักบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พร้อมเหตุผลที่แสดงถึงความประเสริฐของบรรดาเศาะหาบะฮฺตามที่มีระบุในหลักฐาน และเตือนไม่ให้หลงผิดเหมือนบรรดาผู้คนที่เกลียดชังเคียดแค้นและด่าทอเศาะหาบะฮฺ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล