คุฏบะฮฺ จงวางแผนสำหรับเราะมะฎอน !

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ การเตรียมตัวและวางแผนสำหรับเดือนเราะมะฎอน เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องให้พร้อมสำหรับการรับประโยชน์อย่างเต็มที่เมื่อเราะมะฎอนมาถึง ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอด การละหมาดกลางคืน การอ่านอัลกุรอาน การดูแลสังคมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่จะตักตวงความดีงามในระดับปัจเจกและสังคมอย่างดีเยี่ยม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล