คุฏบะฮฺ ถือศีลอดเราะมะฎอนด้วยอีมานและอิห์ติสาบ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ อะไรคือ "อีมาน" และ "อิห์ติสาบ" ในการถือศีลอด, การกิยาม และลัยละตุลก็อดร์ ? ทำไมท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงต้องทวนสองเงื่อนไขนี้ถึงสามวาระในเดือนเราะมะฎอน ? ตามที่ปรากฏในหะดีษของท่าน อธิบายความหมายโดยสรุปถึงสองเงื่อนไขหลักนี้ ที่จะทำให้การถือศีลอดของเราเกิดผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก