คุฏบะฮฺ เราะมะฎอนมาแล้ว อัลกุรอานของเราอยู่ที่ไหน ?

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ สะกิดเตือนและปลุกจิตสำนึกชาวมุสลิมให้ตื่นตัวกับการมาถึงของเดือนเราะมะฎอน และให้เห็นความสำคัญของอัลกุรอาน ซึ่งเป็นประการหลักที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้ จึงควรตั้งใจและจัดการตัวเองให้สามารถเชื่อมโยงกับอัลกุรอานให้มากที่สุดในช่วงเวลาอันมีค่าของเดือนเราะมะฎอน โดยหวังว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนและแรงผลักดันให้ชีวิตได้ผูกพันกับอัลกุรอานตลอดไป

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล