คุฏบะฮฺ หนึ่งความลับแห่งเราะมะฎอน

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความลับของเดือนเราะมะฎอนในการสร้างบุคลิกลักษณะที่ดีของมุสลิม ทั้งในด้านจิตวิญญาณ สติปัญญา ร่างกาย และการเข้าสังคม ภารกิจต่างๆ ในเดือนเราะมะฎอนล้วนแล้วส่งผลต่อการพัฒนาตนเองสู่ความสมบูรณ์ครอบคลุมในชีวิตทุกๆ ด้าน และมีส่วนช่วยออกแบบสไตล์การดำเนินชีวิตที่สวยงามภายใต้ร่มเงาคำสอนอิสลามที่เรียบง่ายทรงพลัง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก