ความประเสริฐของการวุฎูอ์ และอาซาน

คำอธิบาย

อธิบาย ความประเสริฐของการวุฎูอ์ และอาซาน พร้อมหลักฐานจากหนังสือมุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮิล อิสลามีย์

ส่งฟีดแบ็ก