คุฏบะฮฺ รู้จักญาฮิลียะฮฺที่ตรงกันข้ามกับอิสลาม

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

กล่าวถึงความหลากหลายมากมายที่ปรากฏขึ้นในสมัยปัจจุบัน ซึ่งแฝงเรื่องต่างๆ อันเป็นพฤติกรรมญาฮิลียะฮฺที่ตรงกันข้ามหลักคำสอนอิสลามมาด้วยอย่างแนบเนียน มุสลิมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้อิสลามและรู้เท่าทันญาฮิลียะฮฺไปพร้อมๆ กัน เพื่อปกป้องตัวเองและสังคมให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับหลักคำสอนของอิสลาม ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องร้ายแรงถึงขั้นทำให้ตกอยู่ภาวะสูญเสียอิสลามก็เป็นได้

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

หมวดหมู่เนื้อหา: