• ไทย

  LINK

  White channel ทีวีสีขาว สถานีความดี 24 ชั่วโมง ที่วีแห่งการเผยแพร่ความดี สร้างสรรค์สังคม จรรโลงศีลธรรม นำเสนอความจริง พร้อมด้วยข้อมูลข่าวสาร รายการดีๆ มีสาระ ที่ทุกศาสนา ทุกเพศ ทุกวัย สามารถรับชมร่วมกันได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีรายการที่เป็นพิษต่อชีวิตและจิตใจ http://www.whitechannel.tv/

 • ไทย

  LINK

  http://chatislamonline.org/ เว็บเพื่อการแนะนำอิสลามจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง ตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับอิสลาม โดยรูปแบบการสนทนาออนไลน์

 • ไทย

  LINK

  www.sunnahcyber.com นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ... 1. แนวคิดและหลักยึดมั่นที่ถูกต้องของอิสลามเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งเรื่อง “เคาะลีฟะฮฺ” ตามบรรทัดฐานของอัล-กุรฺอานและหะดีษเศาะเฮี๊ยะฮฺ 2. สถานภาพจริงของสมาชิกในครัวเรือนของท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลฯ หรืออะหฺลุลบัยตฺตามความเชื่อของชาวอะหฺลุซซุนนะฮฺ 3. ความสมบูรณ์พร้อมของบรรดาเศาะหาบะฮฺ และการหักล้างคำไส่ไคล้, การไส่ร้ายป้ายสี ตลอดจนประวัติของพวกท่านที่ถูกบิดเบือน 4. หลักการปฏิบัติที่ขัดแย้งกับหลักการอันถูกต้องของอิสลาม ซึ่งขาดข้อสนับสนุนจากหลักฐานอันชัดแจ้งในอัล-กุรฺอานและหะดีษเศาะเฮี๊ยะฮฺ

 • ไทย

  LINK

  www.islammore.com เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลอิสลามที่หลากหลายหมวดหมู่ อาิทิ บทความศาสนา บทความวิชาการ บทสัมภาษณ์ เรื่องราวการรับอิสลามของมุสลิม หนังสือสำหรับดาวน์โหลด ฯลฯ ภายใต้การดูแลของ Islamic Foundation

 • ฝรั่งเศส

  LINK

  เว็บไซด์อิสลามดี ๆ อีกเว็บหนึ่ง ผู้สร้างเว็บนี้เคยนับถือศาสนาคริสต์ก่อนที่จะมานับถือศาสนาอิสลาม เว็บนี้จะเกี่ยวกับแก่นแท้สารของท่านนบีอีซา อะลัยฮิสสลาม

 • ไทย

  LINK

  www.islaminthailand.org ข้อมูลอิสลาม หนังสือ บรรยาย บทความ โดยเชคริฎอ สมะดี

 • อังกฤษ

  LINK

  ถาม-ตอบ เกี่ยวกับอิสลาม เว็บภายใต้การดูแลของเชคมุนัจญิด

 • อังกฤษ

  LINK

  เครื่องมือค้นหาเกี่ยวกับอิสลาม

ส่งฟีดแบ็ก