• LINK

  เว็บไซต์สำหรับการแนะนำอิสลาม และตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับอิสลาม สำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม www.islamcare.net เราแคร์คุณด้วยอิสลาม

 • LINK

  White channel ทีวีสีขาว สถานีความดี 24 ชั่วโมง ที่วีแห่งการเผยแพร่ความดี สร้างสรรค์สังคม จรรโลงศีลธรรม นำเสนอความจริง พร้อมด้วยข้อมูลข่าวสาร รายการดีๆ มีสาระ ที่ทุกศาสนา ทุกเพศ ทุกวัย สามารถรับชมร่วมกันได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีรายการที่เป็นพิษต่อชีวิตและจิตใจ http://www.whitechannel.tv/

 • LINK

  http://chatislamonline.org/ เว็บเพื่อการแนะนำอิสลามจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง ตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับอิสลาม โดยรูปแบบการสนทนาออนไลน์

 • LINK

  เว็บไซต์ให้ความรู้ คำปรึกษา และกำลังใจ สำหรับผู้สนใจอิสลามและมุสลิมใหม่ (มุอัลลัฟ) ดูแลโดยกลุ่มอิสลามทอล์ก

 • LINK

  ศูนย์ข้อมูลอิสลาม และนักทำงานอิสลามในโลกไซเบอร์ นำเสนอข้อมูลหลากหลายประเภท จากดาีอีย์หลากสาขา ประกอบด้วยข้อมูลบทความ หนังสือ ไฟล์เสียง วิดีโอ ภาษาไทย มลายูญาวี อาหรับ

 • LINK

  www.islamsantichon.ac.th/muallaf/ โครงการอบรมสำหรับผู้สนใจอิสลามของมูลนิธิสันติชน กรุงเทพฯ

 • LINK

  www.muslimonair.com เว็บไซต์รวมไฟล์เสียงการบรรยายโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถรับฟังหรือดาวน์โหลดได้

 • LINK

  www.qurancenter.net เว็บสอนเรียนอัลกุรอานออนไลน์ด้วยหลักสูตรการสอนอย่างง่ายๆ

 • LINK

  www.sunnahcyber.com นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ... 1. แนวคิดและหลักยึดมั่นที่ถูกต้องของอิสลามเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งเรื่อง “เคาะลีฟะฮฺ” ตามบรรทัดฐานของอัล-กุรฺอานและหะดีษเศาะเฮี๊ยะฮฺ 2. สถานภาพจริงของสมาชิกในครัวเรือนของท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลฯ หรืออะหฺลุลบัยตฺตามความเชื่อของชาวอะหฺลุซซุนนะฮฺ 3. ความสมบูรณ์พร้อมของบรรดาเศาะหาบะฮฺ และการหักล้างคำไส่ไคล้, การไส่ร้ายป้ายสี ตลอดจนประวัติของพวกท่านที่ถูกบิดเบือน 4. หลักการปฏิบัติที่ขัดแย้งกับหลักการอันถูกต้องของอิสลาม ซึ่งขาดข้อสนับสนุนจากหลักฐานอันชัดแจ้งในอัล-กุรฺอานและหะดีษเศาะเฮี๊ยะฮฺ

 • LINK

  www.islammore.com เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลอิสลามที่หลากหลายหมวดหมู่ อาิทิ บทความศาสนา บทความวิชาการ บทสัมภาษณ์ เรื่องราวการรับอิสลามของมุสลิม หนังสือสำหรับดาวน์โหลด ฯลฯ ภายใต้การดูแลของ Islamic Foundation

 • LINK

  www.annisaa.com เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลอิสลามทั่วไป รวมทั้งเรื่องราวเฉพาะเกี่ยวกับสตรี คำแนะนำสำหรับมุสลิมใหม่และผู้สนใจอิสลาม ดูแลโดยทีมงานมุสลิมะฮฺ

 • www.jesusinfo.ch ฝรั่งเศส

  LINK

  เว็บไซด์อิสลามดี ๆ อีกเว็บหนึ่ง ผู้สร้างเว็บนี้เคยนับถือศาสนาคริสต์ก่อนที่จะมานับถือศาสนาอิสลาม เว็บนี้จะเกี่ยวกับแก่นแท้สารของท่านนบีอีซา อะลัยฮิสสลาม

 • www.coranweb.com ฝรั่งเศส

  LINK

  เว็บไซด์อิสลามดี ๆ อีกเว็บหนึ่งเกี่ยวกับอัลกุรอาน

 • www.fatawaislam.com ฝรั่งเศส

  LINK

  เว็บอิสลามดี ๆ อีกเว็บหนึ่งเกี่ยวกับฟัตวา

 • www.teleislam.com ฝรั่งเศส

  LINK

  เว็บอิสลามดี ๆ อีกเว็บหนึ่งโดยเฉพาะคลิปวิดีโอ

 • www.sourceislam.com ฝรั่งเศส

  LINK

  เว็บไซด์อิสลามที่ดีอีกเว็บหนึ่ง

 • LINK

  เว็บที่รวบรวมความหมายอัลกุรอานในภาษาต่าง ๆ

 • LINK

  www.islaminthailand.org ข้อมูลอิสลาม หนังสือ บรรยาย บทความ โดยเชคริฎอ สมะดี

 • เว็บไซต์ิอิกเราะอ์ฟอรั่ม กระดานเสวนาอิกเราะอ์ออนไลน์ บริการข้อมูลความรู้อิสลาม รวมทั้งสาระทางวิชาการที่สร้างสรรค์

 • LINK

  ถาม-ตอบ เกี่ยวกับอิสลาม เว็บภายใต้การดูแลของเชคมุนัจญิด

หน้า : 2 - จาก : 1
ส่งฟีดแบ็ก