ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัฎ-ฎุฮา

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัฎ-ฎุฮา อธิบายสาเหตุการประทานลงมาของสูเราะฮฺ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้กำลังใจและปลอบโยนท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หลังจากที่พวกมุชริกีนได้กล่าวถากถางท่านเนื่องจากวะหฺยูจากอัลลอฮฺได้ตัดขาดอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง รวมทั้งบทเรียนบางประการจากสูเราะฮฺนี้

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก