ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-มะสัด

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มะสัด (ตับบัต ยะดา อบี ละฮับ) กล่าวถึงเสี้ยวหนึ่งประวัติศาสตร์การเริ่มต้นเผยแพร่อิสลามของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และการต่อต้านโดยอบู ละฮับ ซึ่งถูกประนามโดยอัลลอฮฺในสูเราะฮฺ อัล-มะสัด

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล