ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ กุร็อยชฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ กุร็อยชฺ กล่าวถึงความพิเศษบางประการของอาหรับชนเผ่ากุร็อยชฺ ซึ่งเป็นชาวเมืองดั้งเดิมของนครมักกะฮฺ พร้อมกับสะกิดให้คิดถึงปัจจัยอันเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องตอบรับการเชิญชวนของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในการเคารพภักดีอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว นั่นคือ การมีอาหารให้กินและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล