อธิบายหะดีษ ใครที่ตั้งใจทำดีแต่ไม่ทันได้ทำ

คำอธิบาย

อธิบายหะดีษที่ว่าด้วยใครที่ประสงค์จะทำความดีแต่ไม่ทันได้ลงมือทำอัลลอฮฺก็จะทรงตอบแทนด้วยหนึ่งความดี และถ้าเข้าลงมือทำก็จะได้รับผลเป็นสิบเท่า ในขณะที่ถ้าคิดจะทำความชั่วแต่ไม่ได้ทำอัลลอฮฺจะไม่ทรงคิดบาป พร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับการอ่านอัลกุรอานแบบเชื่อมต่ออายะฮฺ แลประเด็นเรื่องการคุยกันในมัสยิด

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล