คุฏบะฮฺ การเสียสละเพื่ออิสลามของบรรดาเศาะหาบะฮฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงการที่เราเป็นหนี้บุญคุณของเหล่าเศาะหาบะฮฺ ที่ถ่ายทอดอิสลาม เส้นทางการดำเนินชีวิตอันเที่ยงตรงมาให้เรา ประวัติศาสตร์อิสลามได้จารึกบทบาทอันยิ่งใหญ่ของบรรดาเศาะหาบะฮฺในการปกป้องอิสลาม ความยากลำบากในการเสียสละของบรรพชนอิสลามรุ่นแรกในการดูแลอิสลาม ตัวอย่างการเสียสละและต่อสู้ของอบู บักรฺในการพิทักษ์อิสลาม การรวบรวมอัลกุรอานในสมัยอบู บักรฺ เราจำเป็นต้องตระหนักในคุณค่าของอิสลามและการเสียสละของชนรุ่นสะลัฟ การศึกษาประวัติศาสตร์ หน้าที่ของเศาะหาบะฮฺ การดะอฺวะฮฺของท่านนบี น่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองในยุคปัจจุบัน อย่าดูแคลนอิสลาม แต่จงขบมันด้วยกราม ผู้ที่ต้องการเข้าสวรรค์กับผู้ที่ไม่ต้องการเข้าสวรรค์ หนทางสู่สวรรค์ก็คือการยึดมั่นในสุนนะฮฺท่านนบี และสุนนะฮฺของบรรดาเคาะลีฟะฮฺ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล