หลักพื้นฐานอิสลามในหะดีษญิบรีล อะลัยฮิสสลาม

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวอธิบายถึงหลักพื้นฐานต่างๆ ในศาสนาอิสลามที่มุสลิมจำเป็นต้องทราบ เริ่มตั้งแต่หลักการอิสลาม หลักการศรัทธา ระดับขั้นของอิหฺสาน และสัญญาณของวันสิ้นโลก ซึ่งญิบรีล อะลัยฮิสสลามได้มาสอนให้กับบรรดาเศาะหาบะฮฺต่อหน้าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล