ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัช-ชัรหฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัช-ชัรหฺ เป็นสูเราะฮฺที่กล่าวถึงการปลอบโยนท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หลังจากที่ท่านต้องพบกับการทดสอบอันหนักหน่วงจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในสมัยของท่าน เป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าแก่ประชาชาติอิสลามทุกยุคสมัยที่ต้องเผชิญกับบททดสอบต่างๆ มากมาย เพื่อจะได้ระลึกและใช้แนวทางของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นทางออกในการแก้ปัญหาของตนได้

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก