ตอบปัญหาคาใจในหลักการอิสลาม

คำอธิบาย

บทเสวนาตอบปัญหาเกี่ยวกับอิสลามที่มักจะเป็นข้อสงสัยของผู้ไม่ใช่มุสลิม เช่น การพิสูจน์เรื่องพระเจ้ามีจริง ข้อเท็จจริงของชีวิตมนุษย์ จะแต่งงานกับมุสลิมทำไมต้องเปลี่ยนศาสนา เรื่องของโมเสสและเยซูเกี่ยวกับอิสลามอย่างไร ดอกเบี้ย ซะกาต คำศัพท์บางคำที่น่ารู้ พระเจ้าสร้างมนุษย์ทำไม ถ้าไม่รู้จักพระเจ้าผลจะเป็นอย่างไร เป็นต้น

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล