ปฐมนิเทศผู้สนใจอิสลาม

คำอธิบาย

บรรยายปฐมนิเทศในโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามโดยมูลนิธิสันติชน อธิบายพื้นฐานคำสอนอิสลาม เช่น หลักศรัทธา หลักปฏิบัติ แนวคิดด้านมารยาท พร้อมทั้งอธิบายชี้แจงข้อสงสัยบางประการที่อาจจะเป็นคำถามในความเข้าใจของศาสนิกอื่น เป็นบทบรรยายที่เหมาะเพื่อใช้แนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจอิสลามและบุคคลทั่วไป

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

แหล่งอ้างอิง:

1 เว็บไซต์มูลนิธีอิสลามสันติชน www.islamsantichon.ac.th

2 เว็บมุสลิมออนแอร์ www.muslimonair.com

หมวดหมู่เนื้อหา: