คุฏบะฮฺอีดอัฎฮา : ชีวประวัติของนบีอิบรอฮีม และบทเรียนแก่ประชาชาติอิสลาม

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺอีดิลอัฎฮา 1432 นำเสนอเรื่องราวบางตอนจากชีวประวัติของท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม ซึ่งมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับการทำหัจญ์และอีดิลอัฎฮา กล่าวคืออิบรอฮีมเป็นต้นแบบของบ่าวผู้บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ ยืนหยัดในการเสียสละเพื่อพระองค์ เป็นผู้บูรณะกะอฺบะฮฺ เป็นผู้บุกเบิกมักกะฮฺและขอดุอาอ์ให้มีการแต่งตั้งเราะสูลคนสุดท้ายในหมู่ประชาชาติที่เป็นลูกหลานของท่าน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

หมวดหมู่เนื้อหา: