หนังสืออธิบายบทเรียนที่สำคัญสำหรับมนุษยชาติ

ผู้เขียน :

สำนักพิมพ์:

คำอธิบาย

หนังสืออธิบายบทเรียนที่สำคัญสำหรับมนุษยชาติ : หนังสือเรียนภาษาไทย , ผู้เรียบเรียงดร.ฮัยซัม ซัรฮาน , เป็นการอธิบายเนื้อหาบทเรียนที่สำคัญสำหรับคนทั่วไป ผู้ประพันธ์อีม่าม อิบนุบาซ - เราะห์ฮิมะฮุลลอฮฺ - ท่านได้รวบรวมหมวดวิชาการความรู้ด้านบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการด้านศาสนกิจบัญญัติ หลักการยึดมั่น ตลอดจนหลักธรรมนูญชีวิตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตมนุษย์ที่ควรรู้. ผู้ประพันธ์ได้ทำการจัดเรียงเนื้อหาอย่างสวยงาม ด้วยการวางเนื้อหาในรูปเเบบตารางเเละเเบ่งประเภทต่างๆอย่างลงตัว , เเละได้บอกถึงเป้าหมายเเละความหมายของมันโดยภาพรวม , เเละจัดเรียงทุกเนื้อหาตามตัวบท เเล้วปิดท้ายด้วยประเด็นคำถามเเละบททดสอบต่างๆ , ทั้งนี้ได้คำนึงไม่ให้เป็นการสรุปจนเกิดความบกพร่อง เเละยืดยาวจนเกิดความเบื่อหน่าย

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล