De belangrijke lessen voor de elke moslim

Auteur :

The Publisher:

Beschrijving

Sheikh Haytham Sarhan: ´De belangrijke lessen voor de elke moslim´. Een boek vertaald vanuit het Arabisch naar het Nederlands geschreven door Sheikh Haytham Sarhan. De sheikh legt een geschreven boek uit van de nobele Sheikh Abdoel Aziez Bin Baaz´ (Moge Allah hem begenadigen) genaamd ´De belangrijke lessen voor de elke moslim´. Daarin verzamelde hij enkele islamitische wetenschappen met betrekking tot jurisprudentie (Fiqh), geloofsbelijdenissen (Aqidah) en gedragsregels die het grote publiek van de gemeenschap zou moeten kennen. De schrijver heeft het verfraaid met tabellen en indelingen, benoemde de algemene islamitische doelen en algemene betekenissen van teksten en maakte na elke sectie vragen en tests. De schrijver heeft het kort samengevat zonder het tekort te doen noch te langdradig en saai gemaakt.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina