Ang pagpapaliwanag sa aklat Ang mga mahahalagang aralin para sa Pamayanang Muslim

Pag-akda :

The Publisher:

Maikling buod

Ang pagpapaliwanag sa aklat Ang mga mahahalagang aralin para sa Pamayanang Muslim: isang libro sa wikang Filipino na isinulat ni Dr. Haytham Sarhan, isang pagpapaliwanag sa libreto Ang mga Mahahalagang Aralin para sa Pamayanag Muslim ni Imam Ibn Baz – kaawaan nawa siya ng Allāh - kung saan kinolekta niya dito ang kalipunan mula sa mga kaalaman ng Shariah; na nauugnay sa mga batas ng Fiqh, Aqeedah, Pag-uugali at kaalaman, na nararapat malaman ng mga pamayanang Muslim. Ginawa niya ito sa isang magandang pagbabalangkas, sa anyo ng mga talahanayan at pagkakabahagi, kung saan binanggit niya ang pangkalahatang mga layunin kasama ang pangkalahatang kahulugan, at ginawa niya pagkatapos ng bawat bahagi; ay mga katanungan at pagsusulit, lahat ay walang pagpapaikling pasubali o pagpapahabang nakakatamad.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: