Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Qur’an

Maikling buod

Ang pagpapaliwanag sa Banal na Qur’an sa wikang Tagalog

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna