ทบทวนความรู้สึกที่มีต่ออิสลาม

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายถึงความสำคัญของอิสลามในความรู้สึกของผู้ศรัทธา การทบทวนถึงจุดยืนของการเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงเมื่อมีการพูดถึงอิสลาม และการปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความรู้สึกรักและเชื่อมั่นในอิสลามมากยิ่งขึ้น

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม