อบรมฮาลาลและหะรอมในอิสลาม สำหรับผู้สนใจอิสลาม

คำอธิบาย

อบรมหัวข้อฮาลาลหะรอมในอิสลาม สำหรับมุสลิมใหม่และผู้สนใจอิสลาม ว่าด้วยประเด็นอาหารการกินของชาวมุสลิม ที่แตกต่างจากศาสนิกอื่นๆ อาทิ การเชือดสัตว์ การไม่กินหมู อาหารไหว้เจ้า เหล้า อาหารที่ปนเปื้อนสิ่งที่นะญิศ และบทบัญญัติอื่นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่อนุมัติและไม่อนุมัติสำหรับผู้ที่เป็นมุสลิม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก