เศาะหาบะฮฺให้ความสำคัญกับซุนนะฮฺอย่างไร ?

คำอธิบาย

บรรยายนาศีฮัตโดย อาจารย์ ญะอฺฟัร รื่นพิทักษ์ ถึงความสำคัญของการตามสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยยกตัวอย่างจากบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ที่มุ่งมั่นจริงจังกับการทำตามแบบอย่างอันดีเลิศของท่านซึ่งมุสลิมทุำกคนควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

ส่งฟีดแบ็ก