บทเรียนจากสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ

คำอธิบาย

อธิบายเนื้อหาโดยสรุปจากสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ และข้อคิดต่างๆ ที่ได้รับจากสูเราะฮฺนี้ โดยกล่าวสรุปพอสังเขปและกระชับเกี่ยวกับความประเสริฐของสูเราะฮฺ เหตุการณ์บางกรณีที่เกิดขึ้นกับเศาะหาบะฮฺว่าด้วยสูเราะฮฺนี้ สุนนะฮฺต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความหมายของเนื้อหา และบทเรียนที่ได้รับ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก