ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัต-ตะกาษุรฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัต-ตะกาษุรฺ เป็นข้อเท็จจริงที่อัลลอฮฺได้กล่าวถึงสันดานเดิมของมนุษย์ นั่นคือการมุ่งแสวงหาปัจจัยยังชีพและความสำราญในโลกนี้เสียส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะทำให้หลงลืมชีวิตนิรันดร์ในโลกอาคิเราะฮฺ สูเราะฮฺนี้จึงมีบทเรียนที่ตักเตือนให้มนุษย์ได้สะกิดใจเตือนตนเองให้เห็นถึงสิ่งที่ตนต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญกับความจริงอันน่าสะพรึงกลัวในโลกหน้าหลังความตายมาเยือน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล