เป้าหมายต่างๆ ของสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ

คำอธิบาย

อธิบายเป้าหมายและนัยต่างๆ เชิงความหมายที่บรรจุอยู่ในสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ ซึ่งเป็นสูเราะฮฺที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอัลกุรอาน เป็นสูเราะฮฺแม่บทที่รวบรวมเนื้อหาสาระหลักทั้งในด้านความเชื่อ หลักการปฏิบัติเคารพ และวิถีการดำเนินชีวิต และบทเรียนอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งควรค่าแก่ทำความเข้าใจ เพราะเป็นสูเราะฮฺสำคัญที่มุสลิมใช้อ่านเป็นประจำในการละหมาด

Download
ส่งฟีดแบ็ก