เป้าหมายต่างๆ ของสูเราะฮฺ อัน-นิสาอ์

คำอธิบาย

อธิบายเป้าหมายของสูเราะฮฺ อัน-นิสาอ์ เป้าหมายของ “สูเราะฮฺ อัน-นิสาอ์” นั้นคือ การผดุงความยุติธรรมและความเมตตาแก่บรรดาผู้ที่อ่อนแอทั้งหลาย หลังจากที่สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺได้กำหนดวิถีทางที่จำเป็นแก่ผู้ที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงคัดเลือกให้เขาเป็นตัวแทนบนหน้าแผ่นดินนี้ต้องปฏิบัติตาม และสูเราะฮฺอาลิ อิมรอนก็ได้ให้การเน้นย้ำในประเด็นของการยืนหยัดบนวิถีทางดังกล่าว การมาของสูเราะฮฺอัน-นิสาอ์นั้นเป็นการบ่งชี้แก่เราว่าการผดุงความยุติธรรมและความเมตตาแก่บรรดาผู้ที่อ่อนแอทั้งหลายนั้นถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินตามวิถีทางนี้

Download
ส่งฟีดแบ็ก