อรรถาธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฟะลัก

คำอธิบาย

อรรถาธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฟะลัก กล่าวถึงคุณค่าและความประเสริฐของสูเราะฮฺ ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนสามสูเราะฮฺที่ใช้ปัดเป่าเพื่อป้องกันตัวจากการมุ่งร้ายของผู้ไม่หวังดี ควรอย่างยิ่งที่มุสลิมจะใช้เป็นบทอ่านในชีวิตประจำวัน เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อร อัล-มุนตะกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก