บทลงโทษของการเสพสุรา

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ บทลงโทษของการเสพสุรา วิทยปัญญาในการห้ามเสพสุรา หลักฐานยืนยันกำหนดโทษการเสพสุรา บทลงโทษของผู้ที่ดื่มสุรา บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องยาเสพติด บทลงโทษของผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด บทบัญญัติว่าด้วยสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (อัลมุฟัตติรอต)

Download
ส่งฟีดแบ็ก