ซะกาตกับการพัฒนาสังคมมุสลิม

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

ไฟล์เีสียงบรรยายในหัวข้อ ซะกาตเครื่องมือพัฒนาสังคมมุสลิม อธิบายถึงความสำคัญของซะกาต ในฐานะเครื่องมือที่จะใช้พัฒนาสังคมมุสลิม เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลาม ผู้บรรยายได้ยกหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและหะดีษที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพในเชิงรูปธรรมอีกทางหนึ่งด้วย

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล