เมื่อมุสลิมะฮฺขาดจริยธรรมสังคมจะเป็นเช่นไร?

คำอธิบาย

เมื่อมุสลิมะฮฺขาดจริยธรรมสังคมจะเป็นเช่นไร? เสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิว่าด้วยประเด็นของสตรีมุสลิมกับจริยธรรม และบทบาทต่างๆ ที่มุสลิมะฮฺต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อร่วมรังสรรค์ความสันติสุขและความสมดุลในสังคม อันเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล