ซะกาต เครื่องมือพัฒนาสังคมมุสลิม

คำอธิบาย

บทความที่พยายามอธิบายถึงความสำคัญของซะกาต ในฐานะเครื่องมือที่จะใช้พัฒนาสังคมมุสลิม เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลาม ประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่างๆ อาทิ อิสลาม ศาสนาที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของชีวิต ซะกาตเสาหลักต้นที่สามของศาสนาอิสลาม ทำไมต้องจ่ายซะกาต? ระหว่างซะกาตกับภาษี ความจำเป็นและบทบาทของซะกาตในการพัฒนาสังคมมุสลิม ความยากจนเป็นสาเหตุแห่งความล้าหลัง ซะกาตกับการศึกษา สรุปปิดท้าย

Download
ส่งฟีดแบ็ก