จุดยืนมุสลิมท่ามกลางปัญหาสังคม

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันตามมุมมองของคำสอนอิสลาม รวมทั้งอธิบายจุดยืนที่มุสลิมจะต้องคำนึงถึงและเอาใจใส่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเผชิญกับวิกฤตทางศีลธรรมที่เกิดขึ้นอย่างระบาดและแพร่หลายในยุคนี้ ซึ่งจะเป็นทางรอดให้กับตัวเอง ครอบครัว และสังคมได้รอดพ้นจากปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล