تشیع و معتقدات آن

شرح

آيا شما مذهب تشيع را مي شناسيد؟ مطمئناً پاسخ شما مثبت خواهد بود. شما در پاسخ اين سؤال خواهيد گفت: مذهب تشيع مذهبي است كه پيروان آن، علي بن ابي طالب و فرزندان ايشان را امامان خود مي دانند، نمازهاي خود را در سه نوبت مي خوانند و روزهاي تاسوعا و عاشورا به سينه زني و نوحه خواني مي پردازند، و صيغه را نيز روا مي دانند. اما در اين كتاب جوانب دیگری از تشیع برایتان آشکار می شود

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است