مقدمه‌ ابن صلاح شهرزوری در علوم حدیث

شرح

این کتاب، ترجمه‌ی 23 نوع از انواع علوم حدیث، از کتاب مشهور «مقدمه‌ی ابن صلاح شهرزوری» است و در بر گیرنده‌ی مفاهیم اساسی مورد نیاز برای دانشجوی محقق در علم حدیث و در راستای فهم آن می‌باشد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه