شیعه و شیعه‌ گری فرقه‏ ها و تاریخ آن

شرح

امتیاز این کتاب، علاوه بر این که شامل تاریخ شیعه و تغییر تشیع اوّل و تحول آنها و فرقه‌هایی است که به این اسم به وجود آمدند و به مرور زمان منقرض شدند، یا باقی ماندند اما بر روش طعن و بدگویی و عیب جویی از صحابه‏ی رسول خدا به ویژه عثمان و معاویه و غیره ش ادامه دادند، ردّی علمی و منطقی علیه شیعیان نيز هست.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه