تدبر در قرآن

شرح

«وقتی -تدبر کننده- در قرآن آیه ای را مرور می‌کند که برای شفای قلبش محتاج آن است، آن آیه را صد بار و چه بسا شبی تا به سحر تکرار کند، باید در نظر داشت قرائت آیه ای همراه تدبر و فهم آن بهتر و نافعتر برای قلب از قرائت کل قرآن در حالت بدون تدبر و فهمیدن می باشد و [همان یک آیه] او را به کسب ایمان و شوق حلاوت قرآن سوق می دهد»..کتابی که پیش روی داریم با استفاده از آیات قرآن و سنت پیامبر و سخن بزرگان دین راه تدبر را باز کرده و به شرح چگونگی آن می پردازد...

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه