فاطمه در پندارها

نویسنده : محمد ربانی

شرح

این کتاب در مورد غلو برخی فرقه ها در مورد فاطمه رضی الله عنها بررسی می کند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه