بازنگری در معانی قرآن

شرح

توضیح و تصحیح اغلاطی که در ترجمه های متداول قرآن (به زبان فارسی) ملاحظه کرده‌ایم و دیگر، پرداختن به آیاتی که مفسّران در معنای آن‌ها دچار اختلاف شده‌اند و گاهی وجه صواب را در تفاسیرخود نشان نداده اند. در این باره، محور تلاش ما، خود قرآن کریم بوده است و از تفسیر آیات به وسيله‌ی یکدیگر و گواه گرفتن از آن‌ها، حلّ مشکلات را طلب کرده ایم.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است