انتخابات

شرح

بیان روش اسلام در انتخاب حاکم مسلمانان و مقایسه آن با شیوه‌های انتخابات غربی است. هدف نویسنده از نگارش این اثر، آگاهی بخشی به مسلمانان در مورد مفاسد انتخابات به اصطلاح دموکراتیک و مردمسالارانة غربی، جلوگیری از شیوع آن در جوامع اسلامی و بازگشت به سنت اصیل اسلام و تعالیم پیامبر و صحابة کرام ایشان در زمینه انتخابِ اصلح است. وی در این پژوهش، گوشه‌هایی از نارسایی‌ها، تضادها و کاستی‌ها «انتخابات به شیوه دموکراتیک» را با نصوص صریح شرعی در پرتوی آیات قرآن و احادیث صحیح نبوی نمایان کرده و ثابت می‌کند که انتخاب حاکم به این شیوه، با روح اسلام و اصول و مقررات آن، سازگاری و تناسب ندارد. وی در آغاز، شیوه تعیین حاکم اسلامی را در تعالیم اسلامی بازگو کرده و با مقایسه آن با انتخابات رایج غربی نشان می‌دهد که شیوه غرب چگونه باعث ایجاد حرص و آز برای دستیابی به قدرت و پیروزی اکثریت جاهل بر اقلیت خردمند و فرهیختة جامعه می‌شود. بیان وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی، حکم زمامداری و عضویت زنان در شوری و دیگر مجامع حکومتی و سیاسی، مفاسد ائتلاف با گروه‌های سیاسیِ غیر دینی و ایرادهایی که به مشروعیت انتخابات دموکراتیک وارد است، از جمله موضوعاتی است که در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: