خانه مسلمان

شرح

دستورهای اخلاقی و اجتماعی اسلام را برای حفظ و تقویت بنیآنهای خانواده در اسلام شرح می‌دهد. از نظر اسلام، خانواده، همه جامعه اسلامی است، لذا شارع مقدس برای صیانت از آن قوانینی را بر پایه تقوای الهی و مراعات حقوق دیگران تدوین نموده است. در این اثر با این قوانین که موضوعات و جنبه‌های گوناگونی دارند، آشنا می‌شویم.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه