پایه های ایدئولوژی اسلامی در پرتو قرآن و سنت

شرح

ویژگی خاص این کتاب اینست که صرفاً اصول اعتقادی و پایه‌های اصلی ایدئولوژی اسلامی را در برگرفته و تمامی مطالب آن با آیات قرآن کریم و احادث پرنور رسول گرامی زینت یافته است و تقریباً هیچگونه مطلب اضافی‌ای در آن بچشم نمی‌خورد. و علاوه بر آن، مطالب کتاب در قالبی بسیار ساده و شیرین و بدور از پیچیده‌گی‌های فلسفیانه و یا اصطلاحات تند و زننده بیان گردیده است بگونه‌ای که خوانند را خسته و افسرده نمی‌کند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: