چهل حدیث نبوی برای خانواده ها

شرح

دين اسلام در قدم اول خانواده را مسئول فطرت سليم كودكان شمرده است و مصدر هرگونه انحراف و گمراهى را قبل از همه پدران و مادران و آنعده مربيانى كه قائم مقام آنان هستند دانسته است، زيرا كودک با فطرت پاک و سليم وارد اين جهان ميشود

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: