شرح

دين اسلام در قدم اول خانواده را مسئول فطرت سليم كودكان شمرده است و مصدر هرگونه انحراف و گمراهى را قبل از همه پدران و مادران و آنعده مربيانى كه قائم مقام آنان هستند دانسته است، زيرا كودک با فطرت پاک و سليم وارد اين جهان ميشود

نظر شما برای ما مهم است