زندگی نامه امام بخاری رحمه الله

شرح

امام محمد بن اسماعيل بخارى رحمه الله تعالى، يكى از بزرگترين شخصيت هاى علمى تاريخ جهان است، كه در پرتو اسلام و قرآن و سنت به چنان مقام علمى والايى دست يافته است. بدون ترديد او يكى از معجزات اسلام است، كه در صحنه زندگى اجتماعى و علمى پديدار گرده است. كتاب زندگى نامه امام بخارى كه توسط برادر ارجمند آقاى محمد صديق دهوارى ترجمه گرديده، خوانندگان را با شيوه زندگانى اين انسان بزرگ و الگوى نيك آشنا خواهد كرد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه