سیاه دانه داروی شفا بخش

شرح

سیاه دانه نعمتی از نعمتهای بی کران الهی است که به بندگانش ارزانی داشته است، مردم کم وبیش سیاه دانه را با نامهای مختلفی می شناسند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است