قدس را فراموش نکنیم

شرح

آرزوی دشمن همین است که ما قدس را فراموش کنیم تا سی يا چهل سال بعد اگر اسمی از قدس و یا بیت‌المقدس برده شد، کسی آن را نشنیده باشد و نداند که چیست اما بياييد قدس را فراموش نکنيم

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است