کیفیت طهارت و نماز حضرت رسول صلی الله علیه وسلم

شرح

اين كتاب تقديم همه كسانيكه دوست دارند همانند رسول كريم نماز را برپاي دارند و به اين سخن ايشان جامه عمل بپوشانند كه فرمودند: همانگونه كه ميبينيد من نماز مي خوانم، نماز بخوانيد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه